​Cblogg: ekspertråd fra bransjens tankeleder

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Med over 3 000 medarbeidere i Norge, syv tjenesteområder og ni fagområder sitter vi på masse erfaring og kunnskap vi gjerne deler med deg gjennom vår Cblogg.

Del artikler med #Cblogg

Dette kan du få Enova-støtte til

by Helene Johansen | nov 30, 2015

Statsforetaket Enova har en rekke støtteordninger hvor de gir økonomisk bistand til energi- og klimatiltak, både for det offentlige, og næringsmarkedet. Som Enova selv sier, smarte energivalg skaper varige verdier gjennom lavere energikostnader, forbedret omdømme og økt konkurransekraft.

enova-logo

Caverion har i mange år samarbeidet godt med Enova. For både nye og eksisterende bygg har vi søkt om relevant støtte fra Enova til energieffektive løsninger for våre kunder. Kontakt oss, og vi kan hjelpe deg med din søknadsprosess >

Enova gir støtte til energitiltak innen følgende bransjer og fagfelt:

Disse har vi sikret Enova-støtte

Caverion har også, som et resultat av Enova-samarbeidet, levert flere av landets mest energieffektive bygg de siste årene. Her er eksempler på noen av dem, som vi også har bistått i søknadsprosessen:

Kunnskapssenteret – St. Olavs Hospital (Støtte til passivhusnivå)

Søknadsbeløp kr. 6.000.000,-, energimål: 1.614.100 kWh/år

Aibelbygget – Vassbotnen 24

Støttebeløp kr. 910.532, energimål: 2.875.000 kWh/å

Havutsikt Mandal, (Støtte til passivhusnivå), Sørlandets første kontorbygg med passivhusnivå

Silurveien, Oslo (Støtte til lavenerginivå)

Energimål: 1.128.048 kWh/år

Slippen – Nytt kontorbygg i Porsgrunn Næringspark AS

Søknadsbeløp kr. 1.944.800, energimål: 972.400 kWh/år

Oveland Eiendom – Forretningsbygg og verksted

Søknadsbeløp kr. 57.330,-, energimål: 270.406 kWh/år

DPS – Strømme (Sørlandet Sykehus HF)

Søknadsbeløp kr. 141.538,-, energimål: 471.794 kWh/år

Trallfa Tvillinggården

Søknadsbeløp kr. 366.786,-, energimål: 1.222.620 kWh/år

Vestre Svanholmen

Søknadsbeløp kr. 1.162.170,-, energimål: 3.873.900 kWh/år

Nytt Administrasjonsbygg – Sogndalen kommune

Søknadsbeløp kr. 192.175,-, energimål: 640.584 kWh/år

Kontorbygg for Luftfartstilsynet i Bodø

Søknadsbeløp kr. 390.892,-, energimål: 977.230 kWh/år

Strandgaten Brygge, Ålesund

Søknadsbeløp kr. 894.000,-, energimål: 2.231.000 kWh/år, (delvis innvilget med kr. 420.000,-)