​Cblogg: ekspertråd fra bransjens tankeleder

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Med over 3 000 medarbeidere i Norge, syv tjenesteområder og ni fagområder sitter vi på masse erfaring og kunnskap vi gjerne deler med deg gjennom vår Cblogg.

Del artikler med #Cblogg

4 store fordeler med BIM for byggherrer, byggeiere, entreprenører og konsulenter

by Helene Johansen | sep 30, 2014
av: Jens-Petter Burud

Tradisjonelt har byggebransjen slitt med lav effektivitet og mye byggefeil. Dette er ikke bra for noen, hverken byggherrer, byggeiere, entreprenører eller konsulenter. Her kan den digitale bygningsinformasjonsmodellen (BIM) bidra til å revolusjonere bransjen. Bruk av dette verktøyet er blitt en naturlig del av byggeprosessen i byggebransjen og her får du 4 store fordeler ved BIM som kommer alle aktørene til gode.

Fordeler med BIM

Eksempel på BIM 

1. Feil lukes ut på forhånd

3D-modellering gjør at kollisjoner og byggefeil lukes ut på forhånd. Størst effekt av dette får man når entreprenører og håndverkere tar del i planlegging og oppbygging av BIM-modell. Slik sikres maksimal byggbarhet.

2. «Virtuell» befaring før bygget er bygd

BIM er også et utmerket for å kommunisere med fremtidige brukere av bygget. Man kan foreta «virtuelle» ferdigbefaringer i bygget. Man kan altså «prøvekjøre» bygget lenge før det er bygget sammen med fremtidige brukere. Plassering av installasjoner og utstyr sjekkes ut og man unngår mye feil og omlegging i slutten av byggefasen.

Andre områder hvor BIM allerede gjør stor nytte for seg er mengdeuttak for effektiv og riktig bestilling av materiell. Visualisering av fremdrift med fargekoder er også en nyttig funksjonalitet med BIM,

3. BIM ut på byggeplass effektiviserer arbeidet

Løsninger hvor håndverkere og andre tar BIMen med seg ut på byggeplassen ved hjelp av nettbrett har kommet på markedet . Slike løsninger gir fagarbeiderne en uvurderlig mulighet til å sette seg inn i hvordan bygget med de tekniske installasjonene er planlagt og har funksjonalitet for å effektivt rapportere inn avvik eller etterspørre mer informasjon. 

4. FDV-BIM lever med byggets livssyklus

De første forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)-BIMene begynner å komme, og byggeierne og de som skal drifte ser fordelene. Bygg blir overlevert med færre avvik og beriket BIM-modell kan brukes videre i driftsfase. BIMen lever videre med livssyklusen til bygget og kan brukes til f.eks. arealforvaltning, uttak av arbeidsordre og tilstandsregistrering.

Ingen vei tilbake

Det er ingen vei tilbake og godt er det. Fortsatt er det ikke mulig å få til alt som gjerne vises på PowerPoint-presentasjoner, i forhold til bruk av BIM. Men, mye er mulig og vi vil se en rivende utvikling på dette området. Arbeid med standardisering, varedatabaser og bedre applikasjoner pågår for fullt.

Fremtidens BIM

Dette er bare oppstarten på BIM for bygg. I fremtiden kan man tenke seg at hvert bygg har en «levende» elektronisk kopi som benyttes aktivt gjennom byggets levetid. Her kan endringer simuleres og fremtidsBIMen vil kanskje erstatte det vi i dag kaller SD-anlegg (Sentralt driftsanlegg). Dvs. bygg vil overvåkes og driftsparametere endres gjennom BIM-modellen. Vi går en spennende fremtid i møte.

Finn ut hvordan Caverion kan hjelpe deg med BIM >