​Cblogg: ekspertråd fra bransjens tankeleder

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Med over 3 000 medarbeidere i Norge, syv tjenesteområder og ni fagområder sitter vi på masse erfaring og kunnskap vi gjerne deler med deg gjennom vår Cblogg.

Del artikler med #Cblogg

Hvordan spare flere hundretusen i året på Klimaanlegg

by Helene Johansen | sep 17, 2014

Av: Torgeir Mikalsen
Gjennomsnittsforbruket av energi i norske kontorbygg er 3 ganger høyere enn nye bygg med normale og energieffektive løsninger.

Klima- og ventilasjonsanlegg er blant de største energityvene i næringsbygg, men det finnes enkle tiltak en kan gjøre for å spare flere hundretusen i året på klimaanlegg.

Ventilasjonsanlegg i Kontorbygg bruker strøm tilsvarende 23 husholdninger

I et vanlig norsk kontorbygg på 5 000 kvadratmeter utgjør energiforbruket til ventilasjon ca. 460 000 kilowattimer per år, som tilsvarer det totale energiforbruket til hele 23 norske husholdninger. I følge SSB bruker husholdninger ca. 20 000 kilowattimer i året hver. For et kontorbygg på 5 000 kvadratmeter som ikke er energioptimalisert vil da utgiftene til ventilasjon alene tilsvare hele 391 000,- kroner i året. Beløpet er basert på en gjennomsnittspris fra SSB på 0,85 øre per kWh, som inkluderer kraftpris, nettleie og avgifter.

Det er særlig energibruk til viftedrift og varmegjenvinning i klimaanlegget som bruker mest energi.

Tiltakene som sparer penger

Strømforbruket kan reduseres fra 23 til ca. 13 husholdninger med enkle tiltak som å redusere trykk i anlegget (det vil da bruke mindre strøm for å transportere luft), installere mer energieffektive vifter og bedre varmegjenvinning med 60-85%. Med disse få tiltakene kan du altså spare 170 000,- kroner i året på energikostnadene dine.

Ved å installere meget god behovsstyring av ventilasjon og meget energieffektive vifter, kan energiforbruket reduseres med ytterligere 5 norske husholdninger, uten at det går på bekostning av inneklima. Det vil bety en ytterligere sparing på 85 000,-.

Samlet sparing

Samlet kan du da spare hele 255 000,- i året på energikostnader. Det betyr at du kan senke energiutgiftene til klimaanlegget fra 391 000,- til kun 136 000,- i året.

Energitiltakene er ikke bare økonomisk lønnsomt, det bedrer også inneklimaet. Finn ut mer om andre tiltak du kan gjøre for å kutte energi og spare penger >

Gå tilbake til CBlogg

Notater:

  1. sfP* reduseres fra 3,5 til 2,0
  2. sfP reduseres fra 3,5 til 1,5. Samtidighet fra 1,0 til 0,65

*sfP: hvor mye strøm som brukes for å transportere 1 kubikkmeter luft pr. time