​Cblogg: ekspertråd fra bransjens tankeleder

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Med over 3 000 medarbeidere i Norge, syv tjenesteområder og ni fagområder sitter vi på masse erfaring og kunnskap vi gjerne deler med deg gjennom vår Cblogg.

Del artikler med #Cblogg

8 måter du kan spare penger med KNX

by Helene Johansen | sep 15, 2014

Av Paul Haaland, Utviklingssjef Byggautomasjon & Integrasjon.

Det er en rekke måter du kan spare penger med et KNX system, som er et styringssystem for teknologi i bygg.

KNX er helt åpen, noe som gjør at over 300 ulike produsenter lager enheter for å få full kontroll over alt fra lys, temperatur, vaskemaskinen, med mye, mye mer. Med så mange produsenter vil vi kunne integrere og få til alt av styring både i hjem og ikke minst i moderne næringsbygg. KNX var tidligere kjent som EIB (Europeisk Installasjons Bus).

Her følger 8 av de viktigeste måtene du kan spare penger på KNX installasjonen.

1. Kutt energikostnader: Bruk behovsstyring

Den største besparelsen fra KNX kommer med behovsstyring. Det betyr at vi slår av lys, varme og kjøling når det ikke er personer til stede. I kontorbygg kan det være så få som 40% av de vanlige innehaverne tilstede, det vil si at det kun sitter folk i 4 av 10 kontorer. Og dette gjelder kun selve arbeidstiden, i 16 av døgnets 24 timer er næringsbygget som regel tomt. Ved å slå av energikrevende og kostbare funksjoner, vil det klart gjøre kraftige innhugg på energiregningen. Behovsstyring er sentralt og elementært i et KNX system.

2. Unngå å fyre for kråka: Integrer systemer

Mange bygg står med to systemer som ikke jobber sammen og som MÅ integreres for å oppnå besparelser, nemlig varmekilder og kjølekilder. Vi har ofte et kjølesystem som prøver å oppnå lav temperatur, samtidig som varmen jobber for å oppnå noe høyere. Med andre ord: du betaler flere kilowatt i timen for å varme opp et rom, og samtidig betaler du enda flere kilowatt i timen for å kjøle det ned. Dette er penger rett ut vinduet. Og når vi snakker om vinduet: med KNX slår vi enkelt av varmen når det åpnes - med KNX fyrer vi ikke for kråkene.

3. Øk produktivitet: Få bedre innemiljø

følge inneklima.com viser undersøkelser at dårlige inneklimaforhold kan redusere produktiviteten med 15%. Ved å samordne varme, kjøling, lys, persienner og ventilasjon vil vi enkelt oppnå bedre innemiljø. Økt produktivitet hos medarbeidere er ren gevinst for firmaet. I tillegg vil også hver enkelt medarbeider føle seg bedre etter 7,5 timer i et optimalt innemiljø. Friske ansatte kommer på jobb, så da kan du også minske det dyre sykefraværet.

4. Forminsk irritasjon: Tillat menneskelig overstyring

Automatiserte løsninger kan virke irriterende for mange mennesker. Går persiennene ned første dag man ser sola på våren, er det et irritasjonsmoment for mange. En god KNX installatør lar menneskene få muligheten til å overstyre automatikken. Dette gjelder både persienner, lys og temperatur. Fornøyde brukere gir økt produktivitet!

5. Oppdag stadig nye besparelser: Samkjør med et sentralt driftskontrollanlegg

Du kan aktivt overvåke og endre preferansene for å oppnå nye besparelser ved å samkjøre et sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) med et KNX system. Et SD-anlegg er i hovedsak en overordnet styring av de tekniske anlegg i et bygg. KNX systemer lar seg enkelt integrere inn moderne toppsystemer. Systemet gir f.eks, ekstra besparelser ved bruk av nattsenking, og kan settes til å gå i sparemodus i helgen, og på hellig- og fridager.

6. Gjør opp for menneskelig svikt: slå av prosjektor automatisk

Det er alt for ofte at prosjektor blir forlatt med fullt lys og varm pære etter et møte er over, fordi vi mennesker glemmer ofte. Men, KNX glemmer ikke, og med systemet kan du automatisk slå av prosjektor når vi har forlatt møterommet. Ved automatisk avslåing av prosjektor vil vi redusere energibruken, men også spare forbruk på dyre pærer for prosjektoren. Dette løses enkelt enten ved å integrere KNX mot AV styresystemer som Crestron og CUE (med flere) eller ved å bruke en direkte overgang fra KNX til selve prosjektoren.

7. Unngå å bytte ut et helt system: bland leverandører med utvidelser og påbygg

Du må ikke erstatte hele det gamle anlegget for å bygge en ny fløy, eller gjøre andre endringer. Har du et eldre KNX anlegg fra 10-20 år tilbake kan det fortsatt utvides. Du må ikke engang holde deg til forrige leverandør. KNX kan fritt blande ulike leverandører.

8. Optimaliser i forhold til livssyklusen: åpent system gir valgfrihet

KNX er optimalt til å følge livssyklusen til alle anlegg og bygg. Det er mange produsenter på KNX systemet. Og det er enda flere installatører med KNX-kunnskap. Siden systemet er helt åpent, er man fri til å bytte både leverandør og installatør. Du er derfor sikret at systemet kan leve videre sammen med bygget.

Lær mer om KNX og andre automasjonssystemer >

Gå tilbake til CBlogg